Vue.js VS Code ve Visual Studio hatası

Vue.js ile VS Code veya Visual Studio üzerinde projeler geliştiriyoruz. Bazen de hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan biri ile ilgili çözüm yolunu bu makalede özetlemeye çalıştım.


Eğer .vue uzantılı dosyaların import satırında


TS2307: Cannot find module './components/App.vue'

şeklinde bir hata alıyorsanız büyük ihtimalle şema tanımları ile ilgili dosyanız eksik veya hasarlıdır. Bu problemi çözmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz:
1. Projeniz içindeki .d.ts uzantılı, adı çoğunlukla shims-vue.d.ts veya vue-shims.d.ts olan dosyayı bulunuz.
2. Bu dosya yoksa shims-vue.d.ts isminde bir dosya oluşturunuz.
3. içine aşağıdaki kodu ekleyiniz.

declare module "*.vue" {
  import Vue from "vue";
  export default Vue;
}

Bu sayede VS Code veya Visual Studio bu dosyaları anlayabilir hale gelecektir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar