Ana içeriğe atla

C# WPF Tutorials for beginners

Programming Knowledge tarafından başlangıç seviyesi için hazırlanan bir seridir.

İçerikler :


C# WPF Tutorial 1- Getting Started and Creating Your First Application
ProgrammingKnowledge
9:31


C# WPF Tutorial 2- Adding Image to WPF C# application (Image control , background image)
ProgrammingKnowledge
10:07


C# WPF Tutorial 3- SQLite database connection with WPF C# PART- 1/2
ProgrammingKnowledge
10:21


C# WPF Tutorial 4- SQLite database connection with WPF C# PART- 2/2
ProgrammingKnowledge
10:02


C# WPF Tutorial 5- SQLite database connection using ADO.NET 2.0 Provider for SQLite
ProgrammingKnowledge
9:48


C# WPF Tutorial 6- Login Form using sqlite in C# WPF application PART-1/2
ProgrammingKnowledge
11:16


C# WPF Tutorial 7- Login Form using sqlite in C# WPF application PART-2/2
ProgrammingKnowledge
11:33


C# WPF Tutorial 8- How to use to a PasswordBox in WPF (with Login Window)
ProgrammingKnowledge
6:22


C# WPF Tutorial 9- Open New WPF Window on button click ( with Login )
ProgrammingKnowledge
6:04


C# WPF Tutorial 10- Simple Fade animation for controls using WPF
ProgrammingKnowledge
7:24


C# WPF Tutorial 11- Saving Data to Database from WPF Application
ProgrammingKnowledge
18:08


C# WPF Tutorial 12- Edit / Update a data from Database with button in WPF
ProgrammingKnowledge
11:01


C# WPF Tutorial 13- Deleting selected data from database in WPF C#
ProgrammingKnowledge
6:21


C# WPF Tutorial 14- How to Link Combobox with Database values
ProgrammingKnowledge
13:44


C# WPF Tutorial 15- How to Link ListBox with Database
ProgrammingKnowledge
8:48


C# WPF Tutorial 16- Database values in textbox if select Combobox
ProgrammingKnowledge
16:31


C# WPF Tutorial 17- Show database values in Table or DataGrid
ProgrammingKnowledge
15:07


How to enable Line numbering in Visual Studio 2010
ProgrammingKnowledge
1:36


How to Create a CHM or Compiled HTML Help (.CHM) File
ProgrammingKnowledge
13:40


Please Support ProgrammingKnowledge ....
ProgrammingKnowledge
0:23Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vue.js, Vuetify, Typescript ve Jest ile unit test yazmak

Vue.js, Vuetify, Typescript ve Jest ile unit test yazmak Writing unit test with Vue.js, Vuetify, Typescript and Jest
Geliştirmekte olduğumuz proje kapsamında Vue.js, Vuetify ve Typescript ile çalışmaktayız. Burada unit test yazmak istediğimizde biraz araştırma yapmak, ve çıkan problemlerle boğuşmak zorunda kaldık. Bu yazıda bulduğumuz çözümler ile konuyu anlatmak istiyorum :
Öncelikle unit test aracı olarak jest kullanmaya karar verdik. Vue.js Cli tarafından öncelik Mocka'ya verilmiş olsada bizim projemizde onu açlıştırmak hiç kolay olmadı. Sıkıntı typescript kullanmamızdan kaynaklanmakta. bu iş için kullanacağımız araçların hepsi typescript destekli değil maalesef. Gelelim adımlara :
1. npm ile bazı paketleri projemize eklememiz lazım :
npm i -D jest@23.6.0 jsdom@13.2.0 jsdom-global@3.0.2 ts-jest@23.10.5 @vue/test-utils @vue/cli-plugin-unit-jest @vue/cli-plugin-typescript

Burada önemli nokta jest sürümünün 23'de kalması. Çünkü ts-jest şu anda (11.02.2019 itibari ile) sadece je…

MongoDB'yi Çalıştırmak

MongoDB'yi development makinamıza kurduktan sonra (kurulumu şu makalemde görebilirsiniz), artık onunla çalışmamız lazım. Ancak bunun için öncelikle mongo db 'nin çalışır hale gelmesi gerekiyor. Bu işlem 2 şekilde olabilir.
1. ihtiyaç olduğunda mongodb'yi elle çalıştırabilirsiniz
2. mongodb yi windows servis olarak çalıştırıp, bilgisayar her çalıştığında otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle mongodb'yi command prompt'dan çalıştırabilmek için bir ayar yapmamız lazım. Bunun için önceki makaleme bakabilirsiniz : http://www.alperkonuralp.com/2016/10/mongodbyi-command-prompttan-calstrmak.html

Şimdide MongoDB'nin veri tabanı dosyalarını depolayabilmesi için gerekli olan dizinleri oluşturalım.
1. Command Prompt açılır. ( bunun için start tuşunda cmd yazıp enter'e basmanız yeterli olacaktır. Ancak yönetici yetkileri ile açmak daha iyi olacağı için cmd yazdığınızda görünen programa sağ tıklayıp yönetici olarak aç seçeneği ile açmanız daha iyi olaca…

Ubuntu 14.10'da Uyku Moduna geçme problemi

Ubuntu'yu 14.10'a yükselttikten sonra Laptop'un kapağını kapattığımda sistemin uyku moduna geçmediğini farkettim. Bu konuda bir araştırma yaptım ve bulduğum şu sayfadaki çözüm işimi çözdü.

1. Terminal ekranını açın(ctrl+alt+t) ve aşağıdaki kodu girin :
sudo nano /etc/systemd/logind.conf 

2. Bu dosyada :
#HandleLidSwitch=suspend 
şeklinde bir satır göreceksiniz. Bu satırın başındaki # işaretini kaldırım. Nano'dan çıkmak için Ctrl+x yapın, sonrada y tuşuna basın. İşte hepsi bu kadar.

After upgrade my laptop to Ubuntu 14.10, when I close the lit, laptop isn't gone to suspend. I was search the google for this issue, I found the solution in this page.  This solution is :

1. Open the terminal(ctrl+alt+t) and write this code :
sudo nano /etc/systemd/logind.conf 

2. In this window, find this line :
#HandleLidSwitch=suspend
remove this # chars at the begin of line. For Save and close nano, press ctrl+x and y .

That is it.