Ana içeriğe atla

Oracle/PLSQL: Sequences (Autonumber)

Learn how to create and drop sequences in Oracle with syntax and examples.

Description

In Oracle, you can create an autonumber field by using sequences. A sequence is an object in Oracle that is used to generate a number sequence. This can be useful when you need to create a unique number to act as a primary key.

Create Sequence

You may wish to create a sequence in Oracle to handle an autonumber field.

Syntax

The syntax to create a sequence in Oracle is:
CREATE SEQUENCE sequence_name
 MINVALUE value
 MAXVALUE value
 START WITH value
 INCREMENT BY value
 CACHE value;

Example

Let's look at an example of how to create a sequence in Oracle. For example:
CREATE SEQUENCE supplier_seq
 MINVALUE 1
 MAXVALUE 999999999999999999999999999
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 CACHE 20;
This would create a sequence object called supplier_seq. The first sequence number that it would use is 1 and each subsequent number would increment by 1 (ie: 2,3,4,...}. It will cache up to 20 values for performance. If you omit the MAXVALUE option, your sequence will automatically default to:
MAXVALUE 999999999999999999999999999
So you can simplify your CREATE SEQUENCE command as follows:
CREATE SEQUENCE supplier_seq
 MINVALUE 1
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 CACHE 20;
Now that you've created a sequence object to simulate an autonumber field, we'll cover how to retrieve a value from this sequence object. To retrieve the next value in the sequence order, you need to use nextval. For example:
supplier_seq.NEXTVAL;
This would retrieve the next value from supplier_seq. The nextval statement needs to be used in a SQL statement. For example:
INSERT INTO suppliers
(supplier_id, supplier_name)
VALUES
(supplier_seq.NEXTVAL, 'Kraft Foods');
This insert statement would insert a new record into the suppliers table. The supplier_id field would be assigned the next number from the supplier_seq sequence. The supplier_name field would be set to Kraft Foods.

Drop Sequence

Once you have created your sequence in Oracle, you might find that you need to remove it from the database.

Syntax

The syntax to a drop a sequence in Oracle is:
DROP SEQUENCE sequence_name;
sequence_name is the name of the sequence that you wish to drop.

Example

Let's look at an example of how to drop a sequence in Oracle. For example:
DROP SEQUENCE supplier_seq;
This example would drop the sequence called supplier_seq.

Frequently Asked Questions

One common question about sequences is: Question: While creating a sequence, what does cache and nocache options mean? For example, you could create a sequence with a cache of 20 as follows:
CREATE SEQUENCE supplier_seq
 MINVALUE 1
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 CACHE 20;
Or you could create the same sequence with the nocache option:
CREATE SEQUENCE supplier_seq
 MINVALUE 1
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 NOCACHE;
Answer: With respect to a sequence, the cache option specifies how many sequence values will be stored in memory for faster access. The downside of creating a sequence with a cache is that if a system failure occurs, all cached sequence values that have not be used, will be "lost". This results in a "gap" in the assigned sequence values. When the system comes back up, Oracle will cache new numbers from where it left off in the sequence, ignoring the so called "lost" sequence values. Note: To recover the lost sequence values, you can always execute an ALTER SEQUENCE command to reset the counter to the correct value. Nocache means that none of the sequence values are stored in memory. This option may sacrifice some performance, however, you should not encounter a gap in the assigned sequence values.
Question: How do we set the LASTVALUE value in an Oracle Sequence? Answer: You can change the LASTVALUE for an Oracle sequence, by executing an ALTER SEQUENCE command. For example, if the last value used by the Oracle sequence was 100 and you would like to reset the sequence to serve 225 as the next value. You would execute the following commands.
ALTER SEQUENCE seq_name
INCREMENT BY 124;

SELECT seq_name.nextval FROM dual;

ALTER SEQUENCE seq_name
INCREMENT BY 1;
Now, the next value to be served by the sequence will be 225.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vue.js, Vuetify, Typescript ve Jest ile unit test yazmak

Vue.js, Vuetify, Typescript ve Jest ile unit test yazmak Writing unit test with Vue.js, Vuetify, Typescript and Jest
Geliştirmekte olduğumuz proje kapsamında Vue.js, Vuetify ve Typescript ile çalışmaktayız. Burada unit test yazmak istediğimizde biraz araştırma yapmak, ve çıkan problemlerle boğuşmak zorunda kaldık. Bu yazıda bulduğumuz çözümler ile konuyu anlatmak istiyorum :
Öncelikle unit test aracı olarak jest kullanmaya karar verdik. Vue.js Cli tarafından öncelik Mocka'ya verilmiş olsada bizim projemizde onu açlıştırmak hiç kolay olmadı. Sıkıntı typescript kullanmamızdan kaynaklanmakta. bu iş için kullanacağımız araçların hepsi typescript destekli değil maalesef. Gelelim adımlara :
1. npm ile bazı paketleri projemize eklememiz lazım :
npm i -D jest@23.6.0 jsdom@13.2.0 jsdom-global@3.0.2 ts-jest@23.10.5 @vue/test-utils @vue/cli-plugin-unit-jest @vue/cli-plugin-typescript

Burada önemli nokta jest sürümünün 23'de kalması. Çünkü ts-jest şu anda (11.02.2019 itibari ile) sadece je…

MongoDB'yi Çalıştırmak

MongoDB'yi development makinamıza kurduktan sonra (kurulumu şu makalemde görebilirsiniz), artık onunla çalışmamız lazım. Ancak bunun için öncelikle mongo db 'nin çalışır hale gelmesi gerekiyor. Bu işlem 2 şekilde olabilir.
1. ihtiyaç olduğunda mongodb'yi elle çalıştırabilirsiniz
2. mongodb yi windows servis olarak çalıştırıp, bilgisayar her çalıştığında otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle mongodb'yi command prompt'dan çalıştırabilmek için bir ayar yapmamız lazım. Bunun için önceki makaleme bakabilirsiniz : http://www.alperkonuralp.com/2016/10/mongodbyi-command-prompttan-calstrmak.html

Şimdide MongoDB'nin veri tabanı dosyalarını depolayabilmesi için gerekli olan dizinleri oluşturalım.
1. Command Prompt açılır. ( bunun için start tuşunda cmd yazıp enter'e basmanız yeterli olacaktır. Ancak yönetici yetkileri ile açmak daha iyi olacağı için cmd yazdığınızda görünen programa sağ tıklayıp yönetici olarak aç seçeneği ile açmanız daha iyi olaca…

Ubuntu 14.10'da Uyku Moduna geçme problemi

Ubuntu'yu 14.10'a yükselttikten sonra Laptop'un kapağını kapattığımda sistemin uyku moduna geçmediğini farkettim. Bu konuda bir araştırma yaptım ve bulduğum şu sayfadaki çözüm işimi çözdü.

1. Terminal ekranını açın(ctrl+alt+t) ve aşağıdaki kodu girin :
sudo nano /etc/systemd/logind.conf 

2. Bu dosyada :
#HandleLidSwitch=suspend 
şeklinde bir satır göreceksiniz. Bu satırın başındaki # işaretini kaldırım. Nano'dan çıkmak için Ctrl+x yapın, sonrada y tuşuna basın. İşte hepsi bu kadar.

After upgrade my laptop to Ubuntu 14.10, when I close the lit, laptop isn't gone to suspend. I was search the google for this issue, I found the solution in this page.  This solution is :

1. Open the terminal(ctrl+alt+t) and write this code :
sudo nano /etc/systemd/logind.conf 

2. In this window, find this line :
#HandleLidSwitch=suspend
remove this # chars at the begin of line. For Save and close nano, press ctrl+x and y .

That is it.