C# Double to Date Time

Eğer c# ta yıl olarak verilen bir sayıyı zamana çevirmeniz gerekiyorsa 2 ayrı yöntem ile bu işi yapabilirsiniz. Aşağıdaki kodda bunun örneği gözükmektedir.

1. Yöntem DateTime sınıfının statik bir metodu olan FromOADate'i kullanmak. Bu metod gün değerini double formatında vermemizi istiyor. Verdiğimiz değeri 30.12.1899 yılına ekleyerek bize tarihi veriyor.

2. Yöntem ise biraz matematiksel işlem yapmayı gerektiriyor.

Yorumlar

Popüler Yayınlar